Benvinguts a Industrial Lab R.Reig.

Laboratori d'anàlisi per a indústria i medi ambient.

 • Aigües

  • Aigües de consum (xarxa, pous, dipòsits, osmosis...)
  • Aigües de bany (piscines, jacuzzis i spas...)
  • Aigües naturals i de reg.
  • Aigües residuals (industrials, urbanes, depuradores...)
  • Control de Legionel·la (torres de refrigeració, Sistemes d’Aigua Calenta i Freda Sanitària, instal·lacions termals, fonts ornamentals)
 • Aliments

  • Anàlisi microbiològics d’aliments (plats preparats,càterings, restauració, matèria primera)
  • Anàlisis de pinsos d’animals, compostatge...
  • Estudis de vida útil (estudis de caducitat...)
  • Estudis nutricionals (etiquetatge...)
 • Aire

  • Control d'ambients estèrils (sales blanques, quiròfans, cabines de treball...)
  • Control d'higiene en sistemes de climatització.
  • Red de gasos a pressió (xarxa d’aire comprimit, xarxa de nitrogen...)
  • Control ambiental en zones de treball (oficines, poliesportius...)
  • Control de paràmetres ambientals (CO2, humitat relativa ambiental, temperatura...)
 • Superfícies

  • Control d'ambients estèrils (sales blanques, quiròfans, cabines de treball...)
  • Control de neteja i desinfecció (cuines, cambres frigorífiques, taulells, estris...)
  • Control en centres esportius (saunes, spas, banys de vapor, dutxes...)
  • Control de bioseguretat en clíniques dentals i estètica (superfícies, estris, maquinària...)
  • Control de paràsits en sorrals (llars d’infants, escoles, parcs públics...)
  • Control microbiològic per manipuladors d’aliments.
 • Cosmètics

  • Anàlisi microbiològica de productes cosmètics i d’higiene personal
  • Anàlisis d’aigua purificada i de procés
  • Avaluació dels productes fabricats i/o importats (control de lots)
  • Avaluació de la seguretat en cosmètics (Desafiament o Challenge Test...)
 • Productes sanitaris

  • Test esterilitat.
  • Anàlisi microbiològica d’esterilització de productes i estris
  • Bioindicadors de control d’esterilització per autoclaus.
  • Control de lots de fabricació de materials i control d’importació

Servei Recollida de Mostres

Oferim un servei de recollida de mostres al punt que vostè desitgi, realitzat per personal degudament qualificat i amb el material apropiat per dur a terme la recollida. Som un laboratori acreditat i certificat per dur a terme la recollida de mostres.

Veure més

Servei AutoRecollida Pack

Tenim a disposició el servei d'AutoRecollida Pack on vostè mateix pot prendre la mostra amb el material que li facilitem. Una manera molt còmode, ràpida i econòmica per conèixer la qualitat de l'aigua, tot en benefici a la vostre higiene i salut.

Veure més

Ofertes i promocions disponibles

Periòdicament us oferim ofertes i promocions molt econòmiques per ajustar al màxim els preus. Aquestes ofertes van destinades a sectors molt diversos: escoles, hotels, restauració, dentistes, residències gimnasos o particulars. Aprofita i no deixis escapar l’oportunitat.

Veure més

Últimes noticies

Tests Covid

26-11-2020

Des de Industrial Lab R.Reig oferim la possibilitat de determinar i controlar el virus...

Veure més

Control ambiental COVID-19

06-05-2020

Benvolguts clients i amics,

El Laboratori Industrial Lab R.Reig ofereix la possibilitat...

Veure més

Seguretat alimentària: Marge de millora

04-05-2017

En el context de l'alimentació, els pròxims 20-40 anys seran els més importants de tots...

Veure més

Premis Sabadell, Ciutat Emprenedora

Guardonat per valorar especialment aspectes de la viabilitat tècnica, comercial i econòmica-financera del projecte, així com el seu potencial de creació d’ocupació i de qualitat d’aquesta ocupació.

Laboratori certificat per:


Política de privacitat

1. Regulacions legals

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD)

2. Enviament i registre de dades de caràcter personal.

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Industrial Lab. R.Reig, amb NIF: B64083306, informa l'Usuari de què és titular d'un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els que les seves dades queden incorporades i són tractats per tal de prestar-te els serveis sol·licitats i enviar-te la informació sobre serveis i productes que puguin ser del teu interès.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatòria per contactar i realitzar operacions comercials amb Industrial Lab. R.Reig. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

3. Informació personal que recull aquesta web

Quan un usuari es connecta amb aquest web al enviar un correu al titular, realitzan alguna contractació de serveis o formació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Industrial Lab. R.Reig.

Aquesta informació pot incloure la teva adreça, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació demogràfica. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada, i emmagatzemat per Industrial Lab. R.Reig, solament com es descriu en l'Avís Legal i la present Política de Privacitat.

4. Serveis de tercers que utilitza aquest web.

Proveïdor d'e-mail Màrqueting: Mailchimp.
Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Industrial Lab. R.Reig la mateixa Newsletter.
Google Analytics.

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, tant en subscriure's a aquest web com en enviar un missatge mitjançant el formulari, l'usuari consent:

1- El tractament de les seves dades personals de conformitat amb les seves polítiques de privacitat.

2- L'accés d'Industrial Lab. R.Reig a les dades que necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció a la newsletter o bé per realitzar i/o rebre missatges en el formulari de contacte.

En correspondència amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que l'usuari enviï mitjançant aquest web seran incorporats a un Fitxer d'USUARIS DEL WEB titularitat de Industrial Lab. R.Reig amb domicili a Garcilaso 4 08201 Sabadell. Aquests fitxers tenen implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Industrial Lab. R.Reig no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

5. Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti analisisreig.cat exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

6. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Els drets dels Usuaris són els següents:

Dret a preguntar quines dades personals varem emmagatzemar sobre l'Usuari en qualsevol moment.

Dret a demanar-nos que actualitzem o corregim de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre l'Usuari.

Dret a donar-se de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que puguem enviar-li a l'Usuari.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu postal a Garcilaso 4 08201 Sabadell, o al correu electrònic: info@analisisreig.cat junt amb prova vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

7. Acceptació i consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part d'Industrial Lab. R.Reig en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

8. Canvis en la present política de privacitat.

Industrial Lab. R.Reig es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els mencionats supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

×