Benvinguts a Industrial Lab R.Reig.

Laboratori d'anàlisi per a indústria i medi ambient.

 • Aigües

  • Aigües de consum (xarxa, pous, dipòsits, osmosis...)
  • Aigües de bany (piscines, jacuzzis i spas...)
  • Aigües naturals i de reg.
  • Aigües residuals (industrials, urbanes, depuradores...)
  • Control de Legionel·la (torres de refrigeració, Sistemes d’Aigua Calenta i Freda Sanitària, instal·lacions termals, fonts ornamentals)
 • Aliments

  • Anàlisi microbiològics d’aliments (plats preparats,càterings, restauració, matèria primera)
  • Anàlisis de pinsos d’animals, compostatge...
  • Estudis de vida útil (estudis de caducitat...)
  • Estudis nutricionals (etiquetatge...)
 • Aire

  • Control d'ambients estèrils (sales blanques, quiròfans, cabines de treball...)
  • Control d'higiene en sistemes de climatització.
  • Red de gasos a pressió (xarxa d’aire comprimit, xarxa de nitrogen...)
  • Control ambiental en zones de treball (oficines, poliesportius...)
  • Control de paràmetres ambientals (CO2, humitat relativa ambiental, temperatura...)
 • Superfícies

  • Control d'ambients estèrils (sales blanques, quiròfans, cabines de treball...)
  • Control de neteja i desinfecció (cuines, cambres frigorífiques, taulells, estris...)
  • Control en centres esportius (saunes, spas, banys de vapor, dutxes...)
  • Control de bioseguretat en clíniques dentals i estètica (superfícies, estris, maquinària...)
  • Control de paràsits en sorrals (llars d’infants, escoles, parcs públics...)
  • Control microbiològic per manipuladors d’aliments.
 • Cosmètics

  • Anàlisi microbiològica de productes cosmètics i d’higiene personal
  • Anàlisis d’aigua purificada i de procés
  • Avaluació dels productes fabricats i/o importats (control de lots)
  • Avaluació de la seguretat en cosmètics (Desafiament o Challenge Test...)
 • Productes sanitaris

  • Test esterilitat.
  • Anàlisi microbiològica d’esterilització de productes i estris
  • Bioindicadors de control d’esterilització per autoclaus.
  • Control de lots de fabricació de materials i control d’importació

Servei Recollida de Mostres

Us oferim un servei de recollida de mostres al punt que vostè desitgi.

Veure més

Servei AutoRecollida Pack

Tenim a disposició el servei d' AutoRecollida Pack on vostè mateix pot prendre la mostra amb el material que li facilitem. Una manera molt còmode, ràpida i econòmica per conèixer la qualitat de l'aigua, tot en benefici a la vostre higiene i salut.

Veure més

Premis Sabadell, Ciutat Emprenedora

Guardonat per valorar especialment aspectes de la viabilitat tècnica, comercial i econòmica-financera del projecte, així com el seu potencial de creació d’ocupació i de qualitat d’aquesta ocupació.

Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Via Massagué 59 baixos.
08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 725 31 30 Fax. 93 725 39 87

Laboratori certificat per: